Waar kijken wij naar?

Onze visie
Iedere organisatie is verschillend. Toch bestaat er een aantal aspecten die van grote waarde zijn voor ieder bedrijf. De belangrijkste hiervan is de relatie die de organisatie met haar doelgroepen heeft.

Kennis als basis
Wanneer een organisatie weet wat er speelt in haar markt kan zij gemakkelijk op (nieuwe) behoeftes en trends inspelen, wat de relatie met haar doelgroepen verstevigd.
Dit is de sleutel tot een effectievere en resultaatgerichtere aanpak: doordat u doelgericht beantwoordt aan de vraag vanuit de markt, creëert u loyaliteit onder uw huidige klanten, én trekt u nieuwe klanten gemakkelijker aan.
Een gezond klantenbestand is immers hetgeen dat de basis vormt voor een winstgevende organisatie!

Onderzoeksgebieden
Met dit in ons achterhoofd analyseren wij de markt en de organisatie, op zoek naar mogelijkheden om de vraag vanuit de markt te combineren met de capaciteiten van de organisatie. Afhankelijk van de situatie en de probleemstelling kijken wij naar de volgende aspecten:

Intern Extern
Bedrijfsprocessen Marktsegmentatie
Communicatiestromen Doelgroep: behoefte en koopgedrag
Product- of dienstenassortiment Concurrentie: positionering en strategie
Serviceprotocollen en kwaliteit Trends en hypes
Transport en logistiek Technologische ontwikkelingen
Verkooplocaties Overige macro-economische factoren
Marketingactiviteiten  

Op basis van bovenstaand onderzoek worden interne capaciteiten en externe factoren duidelijk herkenbaar.
Zo wordt een helder beeld gevormd van de mogelijkheden en aandachtspunten binnen uw organisatie en sector, op basis waarvan actie kan worden ondernomen om doelgerichter te werk te gaan en uw marktpositie te verstevigen.

Kennismaken?
Graag zijn wij u van dienst bij vragen en problemen met betrekking tot de behoeftes en trends binnen uw markt en hoe u op basis van uw organisatorisch profiel hier het best op kan inspelen.

Een vrijblijvend gesprek met één van onze business analisten kan u al een goed beeld geven van de situatie waarin u zich bevindt en de mogelijkheden om de doeltreffendheid van uw organisatorische activiteiten te optimaliseren.