Quick 'n Blue

Hoe staat uw bedrijf ervoor? Is er meer uit uw bedrijf te halen?

Speciaal voor ondernemers die voor een laag bedrag een kort, maar to-the-point overzicht van hun positie binnen de markt en de meest relevante strategische aandachtspunten willen hebben, hebben wij de Quick 'n Blue ontwikkeld.

De Quick 'n Blue biedt u een snelle en doeltreffende analyse aan de hand waarvan relevante markttrends, kritische succesfactoren, bedreigingen en kansen specifiek van toepassing op uw bedrijf geïdentificeerd worden.

Zo kijken wij onder meer naar:
• De wensen van uw doelgroepen en hoe deze aansluiten op de capaciteiten van uw organisatie
• Wie uw belangrijkste concurrenten zijn en op welke punten u hen een stapje voor kunt gaan
• De invloed die huidige en verwachte markttrends op uw bedrijf en producten/diensten kunnen hebben
• De mogelijkheden van verscheidene verkoop- en promotiekanalen
• De rol die verscheidene belangengroepen momenteel en in de toekomst kunnen spelen
• In welke mate substituten een bedreiging voor u (kunnen gaan) vormen en hun impact
• Wat voor effect potentiële nieuwe toetreders op uw markt gaan hebben

Hoe gaat het in z’n werk?
Afhankelijk van de relevantie voor uw organisatie en de omstandigheden binnen uw branche doen wij onderzoek naar trends en factoren op de gebieden van bijvoorbeeld de markt, economie, demografie, cultuur en life-style, technologische ontwikkelingen, substituten, et cetera. De resultaten van de analyse worden op een bondige en overzichtelijke wijze aan u gepresenteerd, waardoor aandachtspunten specifiek van belang voor uw organisatie en strategie duidelijk worden overgebracht.

Samen met u wordt besloten welke onderwerpen het meest van belang zijn voor uw organisatie, op basis waarvan een onderzoeksplan wordt opgesteld. De resultaten worden na afloop van het onderzoek uitvoerig met u besproken, op basis waarvan u concrete stappen kunt nemen om uw bedrijf en processen te verbeteren.

Kennismaken?
Graag zijn wij u van dienst bij vragen en problemen met betrekking tot de behoeftes en trends binnen uw markt en hoe u op basis van uw organisatorisch profiel hier het best op kan inspelen.

Een vrijblijvend gesprek met één van onze business analisten kan u al een goed beeld geven van de situatie waarin u zich bevindt en de mogelijkheden om de doeltreffendheid van uw organisatorische activiteiten te optimaliseren.