Deze website maakt gebruik van cookies om de weergave en functionaliteit van de website zo goed mogelijk op uw wensen en voorkeuren af te kunnen stemmen. Meer informatie over hoe wij gebruik maken van cookies en hoe u ze kunt beheren, leest u in ons Privacybeleid.

Blue Consultancy hecht veel waarde aan de privacy van de bezoekers van haar website. Blue Consultancy gaat dan ook met de grootst mogelijke zorg om met uw gegevens en houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Nederlandse privacywetgeving.

Klikgedrag & Cookies
Om u bij het bezoek aan onze website te kunnen herkennen maakt Blue Consultancy gebruik van cookies. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van algemene gegevens, zoals de meest opgevraagde pagina’s of diensten. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Tevens maakt Blue Consultancy gebruik van cookies om de door u verstrekte informatie te waarborgen. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie zal door ons alleen geanonimiseerd worden gebruikt. Elke bezoeker kan zijn of haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Wanneer dit het geval is heeft dit geen gevolgen voor het gebruik van de website.

Beveiliging
Onze infrastructuur en programma’s zijn zo gemaakt en beveiligd dat onbevoegden geen informatie over bezoekers van onze website kunnen krijgen.

Inzage, aanpassing en verwijdering van uw gegevens
Inzage in, aanpassing en verwijdering van uw gegevens is mogelijk door een daartoe strekkend verzoek te richten aan Blue Consultancy.

Nieuwsbrief
Blue Consultancy distantieert zich van het versturen van ongevraagde commerciële e-mailberichten. Alleen wanneer bezoekers zich abbonneren op de nieuwsbrief zal het e-mailadres van de bezoeker worden opgeslagen in ons bestand ten behoeve van de verzending van de nieuwsbrief. Blue Consultancy maakt voor haar nieuwsbrief gebruik van een zogenaamde confirmed-in opt-out regeling. In het geval men niet langer de nieuwsbrief wenst te ontvangen kan men ten alle tijden gebruik maken van instructies opgenomen in de nieuwsbrief om het abbonnement op te zeggen. Andere abbonnees van de nieuwsbrief hebben geen inzage in de door u aan ons verschafte informatie.

Contactformulier
De in het contactformulier gevraagde gegevens (naam, emailadres, bedrijfsnaam, etc.) worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen en nimmer verstrekt aan derden.

Wijzigingen
Blue Consultancy behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, onze bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan:

info @ blueconsultancy.nl

Meer Weten?

Neem contact op voor een

vrijblijvend kennismakingsgesprek!