Privacy statement

Blue Consultancy hecht veel waarde aan de privacy van de bezoekers van haar website. Het spreekt daarom voor zich dat wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid met uw gegevens omgaan. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen van de Nederlandse privacywetgeving.

Klikgedrag & Cookies

Om u bij het bezoek aan onze website te kunnen herkennen maken wij gebruik van cookies. Daarnaast gebruiken wij cookies voor het bijhouden van algemene gegevens, zoals gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina’s of onze diensten.. Het doel hievan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Tevens maakt Blue Consultancy gebruik van cookies om de door u verstrekte informatie te waarborgen. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie zal door ons alleen geanonimiseerd worden gebruikt. Elke bezoeker kan zijn of haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Wanneer dit het geval is heeft dit geen gevolgen voor het gebruiks van onze website.

Beveiliging

Onze infrastructuur en programma’s zijn zo gemaakt en beveiligd dat onbevoegden geen informatie over bezoekers van onze website kunnen krijgen.

Inzage, aanpassing en verwijdering van uw gegevens

Inzage in, aanpassing en verwijdering van uw gegevens is mogelijk door een daartoe strekkend verzoek te richten aan Blue Consultancy.

Nieuwsbrief

Blue Consultancy distantieert zich van het versturen van ongevraagde commerciële e-mailberichten. Alleen wanneer de bezoeker van de website zich abbonneert op onze nieuwsbrief zal het e-mailadres van de bezoeker worden opgeslagen in ons bestand ten behoeve van de verzending van de nieuwsbrief. Via deze nieuwsbrief zal Blue Consultancy haar lezers informeren omtrent trends en ontwikkelingen in de markt, alsmede omtrent commerciële aanbiedingen. Blue Consultancy maakt voor haar nieuwsbrief gebruik van een zogenaamde confirmed-in opt-out regeling. In het geval men niet langer de nieuwsbrief wenst te ontvangen kan men ten alle tijden gebruik maken van instructies opgenomen in de nieuwsbrief om het abbonnement op te zeggen. Andere abbonnees van de nieuwsbrief hebben geen inzage in de door u aan ons verschafte informatie.

Contactformulier

Onze contactformulieren verzoeken gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien (naam, e-mail, bedrijf, etc.). Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt om contact met u op te nemen, en nimmer worden verstrekt aan derden.

Wijzigingen

Blue Consultancy behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, onze bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan:

info@blueconsultancy.nl