Deze website maakt gebruik van cookies om de weergave en functionaliteit van de website zo goed mogelijk op uw wensen en voorkeuren af te kunnen stemmen. Meer informatie over hoe wij gebruik maken van cookies en hoe u ze kunt beheren, leest u in ons Privacybeleid.

Close bar

De doelstelling
Onze adviezen zijn er op gericht uw organisatorische activiteiten te optimaliseren, zodat u doelgerichter en effectiever kan beantwoorden aan de vraag vanuit de markt.

Door een match te maken tussen wat er speelt in de markt en de competenties binnen uw organisatie identificeren wij mogelijkheden voor een effectievere en rendabele aanpak.

Intern én Extern
Dit betekent dan ook dat wij altijd én uw organisatie intern analyseren, én kansen binnen uw markt identificeren, op basis waarvan de juiste match wordt gemaakt.

Op deze wijze identificeren wij specifiek die mogelijkheden en kansen binnen de markt waar u met uw organisatorische competenties en krachten op in kan spelen.

Samenwerking
In samenspraak met u definiëren wij de probleemstelling. Op basis hiervan analyseren wij de markt en brengen wij de huidige trends, behoeftes en mogelijkheden relevant voor uw situatie in kaart.

Tegelijkertijd nemen wij uw organisatie onder de loep. Door middel van gesprekken met sleutelfiguren en een analyse van uw bedrijfsprocessen identificeren wij uw organisatorische competenties en de punten van verbetering.

Het advies
De resultaten van deze analyses worden uitvoerig met u besproken, waarna over prioriteiten en actiepunten wordt besloten. Uitgangspunt hierbij is de match te maken tussen de situatie binnen de markt en uw organisatorische krachten.

Afhankelijk van de opdracht en uw wensen worden één of meerdere professionals van Blue Consultancy’s netwerk ingezet ter ondersteuning van het onderzoek en het trekken van de juiste conclusies.

Kennismaken?
Graag zijn wij u van dienst bij vragen en problemen met betrekking tot de behoeftes en trends binnen uw markt en hoe u op basis van uw organisatorisch profiel hier het best op kan inspelen.

Een vrijblijvend gesprek met één van onze business analisten kan u al een goed beeld geven van de situatie waarin u zich bevindt en de mogelijkheden om de doeltreffendheid van uw organisatorische activiteiten te optimaliseren.

Meer Weten?

Neem contact op voor een

vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Contact